Welkom in BuSO Capelderij

Welkom in BuSO Capelderij, een kleinschalige school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs. We bieden onderwijs aan jongeren met gedrags- en/of emotionele stoornissen (type 3) binnen opleidingsvorm 1 (OV1), de Cirkel genaamd.

De Cirkel

De Cirkel richt zich op leerlingen tussen 12 en 21 jaar die uit de schoolse boot (dreigen te) vallen. Deze leerlingen lopen vast in hun (schoolse) ontwikkeling en hebben nood aan een structureel onderwijskundig aanbod op maat.

Het programma van de Cirkel richt zich in de eerste plaats op een re-integratie in het gewoon onderwijs of andere vormen van buitengewoon onderwijs, maar er kan ook gewerkt worden richting integratie in de maatschappij.

Meer info


Schrijf je in

Om in te schrijven neem je contact op met directie of leerlingbegeleiding van de school, zij zullen je uitnodigen voor een gesprek op school. Om over te gaan tot inschrijving is een verslag van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) voor toegang tot het buitengewoon secundair onderwijs OV1 type 3 noodzakelijk, net als de elektronische identiteitskaart van de leerling. Voor het schooljaar 2022-2023 werd de capaciteit bepaald op 29 leerlingen. Neem contact op met de directie om te bevragen of er nog vrije plaatsen beschikbaar zijn.

Naar contact