De Cirkel

Voor wie?

De Cirkel richt zich op leerlingen tussen 12 en 21 jaar die uit de schoolse boot (dreigen te) vallen. Deze leerlingen lopen vast in hun (schoolse) ontwikkeling en hebben nood aan een structureel onderwijskundig aanbod op maat.

De Cirkel biedt onderwijs binnen opleidingsvorm 1 (OV1) aan jongeren met gedrags- en/of emotionele stoornissen (type 3). Een attest van het CLB is noodzakelijk voor inschrijving.


Doelstellingen

Omwille van sociaal-emotionele moeilijkheden is er in het leven van jongeren soms (tijdelijk) weinig ruimte om aan andere onderwijsvormen deel te nemen. BuSO Capelderij wil leerlingen ondersteunen om zichzelf opnieuw te leren kennen en te waarderen. Schoolse druk en verwachtingen op vlak van leerstof verschuiven hierbij naar de achtergrond, waardoor de focus kan gaan naar het sociaal-emotioneel functioneren van de jongere.


We richten ons in de eerste plaats op een re-integratie in het gewoon onderwijs of andere vormen van buitengewoon onderwijs, maar er kan ook gewerkt worden richting integratie in de maatschappij. Op deze manier willen we een tussenstop zijn in het traject van de leerling op weg naar volwassenheid.


Werking

  • Focus op sociaal-emotioneel functioneren

    Onze werking vertrekt vanuit het basiskader van 'the circle of courage'. Vanuit de vier universele waarden van deze cirkel werken we aan het sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen.

  • Lessenrooster

    Het lessenrooster is samengesteld uit basisvakken en ateliers. In de basisvakken wordt aandacht besteed aan schoolse vaardigheden en thema's uit het dagelijks leven. Binnen de ateliers volgt elke leerling een eigen programma op basis van zijn of haar perspectiefplan.

  • Perspectiefplan

    Het perspectief, de timing en de belangrijkste hulpvragen worden op regelmatige basis scherp gesteld in overleg met de leerling, de ouders en andere belangrijke betrokkenen. Dit alles vormt de basis voor het perspectiefplan van de leerling.