Praktische informatie

Inschrijven

Om in te schrijven neem je contact op met directie of leerlingbegeleiding van de school, zij zullen je uitnodigen voor een gesprek op school. Om over te gaan tot inschrijving is een verslag van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) voor toegang tot het buitengewoon secundair onderwijs OV1 type 3 noodzakelijk, net als de elektronische identiteitskaart van de leerling.

Voor het schooljaar 2022-2023 werd de capaciteit bepaald op 29 leerlingen. Neem contact op met de directie om te bevragen of er nog vrije plaatsen beschikbaar zijn.


Schooluren

De lestijden vinden iedere dag plaats tussen 8u40 en 15u30. Voor de aanvang van de lessen voorzien we toezicht op het schooldomein vanaf 8u20.


Busvervoer

De school regelt iedere dag busvervoer tussen het station van Buggenhout en de school. Leerlingen die van dit busvervoer willen gebruik maken, worden iedere ochtend tussen 8u10 en 8u20 opgehaald. Na schooltijd worden de leerlingen naar het station van Buggenhout teruggebracht.

In samenwerking met Richtpunt Campus Buggenhout wordt gemeenschappelijk busvervoer georganiseerd. Leerlingen worden met een schoolbus opgepikt op hun verblijfplaats en tot op de school gebracht. Voor meer informatie en om te bekijken of jij hiervoor in aanmerking komt, neem je contact op met het secretariaat van de school.


Jaarkalender

Download onze jaarkalender hieronder:


Schoolreglement

Download ons schoolreglement hieronder: