Leefgroepen

Aanbod

Elke leefgroep heeft zijn vaste begeleiders. De jongeren krijgen een individueel begeleider toegewezen die nauwgezet het persoonlijk proces van de jongere mee opvolgt en contacten legt met personen die belangrijk zijn. Elk team heeft zijn trajectcoördinator. Hij/zij staat in voor de opvolging en aansturing van het traject, organiseert gesprekken met de context en staat in contact met de verwijzer en/of jeugdrechter.

Op maat van en samen met de jongere en zijn belangrijkste betrokkenen wordt een begeleidingsaanbod samengesteld uit de onderstaande modules.

 • Verblijf

  De jongere verblijft in één van onze 5 leefgroepen. In elke leefgroep verblijven 8 tot 10 jongeren tussen 10 en 21 jaar.

  Sommige jongeren kunnen doorgroeien naar Studiowerking Focus. Deze werking focust op de groei naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Samen met de jongere bouwen we aan een stevige basis voor de toekomst. Wonen, werken en de individuele ontwikkeling staan hierbij centraal. De jongere is eigenaar van zijn/haar eigen traject. Hij/zij bepaalt zelf de doelen binnen het traject en legt zelf de weg ernaar toe af, met ondersteuning waar nodig. Jongeren starten steeds in de inloopleefgroep. Daarna stromen ze door naar een studio.

  Weekend- en verlofregelingen worden in overleg met de betrokkenen en afhankelijk van de individuele situatie afgesproken.

 • Dagopvang

  Dagopvang staat voor begeleiding voor en/of na de schooluren. Ook tijdens het weekend en schoolvakanties is er mogelijkheid tot dagopvang. Er kunnen groepsactiviteiten aangeboden worden, maar het is ook belangrijk om zelf vrije tijd te leren invullen. Een aantal voorspelbare afspraken helpen om het samenleven in groep voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken.

 • Dagbesteding

  Aan jongeren van wie het schooltraject niet vlot verloopt, bieden wij schoolvervangende activiteiten aan. Dit kan intern of extern georganiseerd worden. Neem voor meer info een kijkje bij Pitstop.

 • Contextbegeleiding

  We bieden ondersteuning aan de belangrijkste betrokkenen (ouders, familie, school,…) in de opvoeding en begeleiding van de jongeren. We doen dit door regelmatig overleg.


Voor wie?

We begeleiden schoolgaande jongeren van 10 tot 21 jaar, met een diagnose GES (gedrags- en emotionele stoornis) en een IQ ≥ 70.


Doelstellingen

Doorheen onze houding van voorspelbaarheid en nabijheid creëren we een leerklimaat waar het mogelijk is om samen met de jongeren aan de slag te gaan:

 • Zoeken naar krachten en talenten en onderzoeken waar jongere tegenaan loopt.
 • Motiveren voor verandering waar nodig en werken rond voorkomen van (nieuwe) feiten.
 • Vinden van manieren om anders te denken, voelen en handelen.
 • Aanreiken van leerkansen en vaardigheden en groeien in positieve keuzes maken.
 • Versterken van het netwerk om een actief ondersteunende rol te spelen in het leven van de jongere.


Werking

Het trajectplan, opgemaakt in dialoog met de jongere en zijn context, geeft het individueel groeitraject richting aan de hand van zorgzaam uitgewerkte groeidoelen.

De “Circle of courage” is één van onze inspiratiebronnen om de mogelijkheden en groeidoelen in kaart te brengen.

Iedere jongere wordt benaderd vanuit zijn krachten en talenten. Conflictsituaties worden aangegrepen als leerkansen.


Klik hier als je meer wil weten over hoe het eraan toe gaat in de leefgroep:


We staan open voor vragen en suggesties en vinden de mening van de jongeren belangrijk. Klik hier voor de brochure over je rechten en plichten in de jeugdzorg:


Aanmeldingen

Aanmeldingen verlopen via de toegangspoort. Ouders en hulpverleners vinden hierover meer informatie op www.jeugdhulp.be. Telefonisch kan je de intersectorale toegangspoort als volgt bereiken:

Indien je vooraf meer informatie wenst over deze procedure kan je steeds contact opnemen met onze sociale dienst (052 25 04 86 of socialedienst@capelderij.be). We helpen je graag verder.