Stages

Wij willen leerkansen aanreiken voor studenten door stages aan te bieden binnen diverse disciplines. Ontdek ons aanbod bachelorstages in onze stagefiches:

Voor vragen i.v.m. Pedagogische Masterstages kan je je richten tot onze Pedagogisch Coördinator via peco@capelderij.be.

Voor alle andere stagevragen kan je contact opnemen met de stageverantwoordelijke van de voorziening via info@capelderij.be.


Hoe stel ik mij kandidaat?

Kandidaat-stagiaires of scholen kunnen voor een stage-aanvraag contact opnemen met Joke De Caluwé via joke@capelderij.be.
Gelieve het volgende document ingevuld mee te versturen: Invulformulier kandidatuur stage (Word-document)


Kom ik in aanmerking?

Een eerste selectie wordt gemaakt op basis van onderstaande criteria:

  • Afstemming vraag en aanbod ivm mogelijke leerkansen binnen MFC Capelderij
  • Aantal beschikbare stageplaatsen
  • Duur en timing van de stageperiode
  • Vermelde motivatie van de kandidaat
  • Ex-bewoners en gezinsleden van (ex-)bewoners komen niet in aanmerking voor een stage met een pedagogische invulling

Indien jouw kandidatuur weerhouden wordt, neemt je toekomstige stagementor het initiatief voor het plannen van een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek word je als student geïnformeerd over de werking. Daarnaast worden wederzijdse verwachtingen besproken. Een stageplaats wordt pas definitief toegewezen indien men tijdens dit gesprek tot een wederzijds engagement komt.


Ik kreeg een stageplaats toegewezen. Wat moet ik doen?

Voor de aanvang van je stage dien je een aantal administratieve zaken in orde te brengen en te bezorgen aan de stageverantwoordelijke:

  • Ingevulde infofiche
  • Attest van goed gedrag en zeden (model 2)
  • Ondertekende "verklaring op eer inzake toegang tot digitale tools"
  • Kopie van stagecontract, ondertekend door alle partijen
  • Attest medische geschiktheid

Je stagementor is voortaan je contactpersoon en engageert zich om jou als stagiair te introduceren, superviseren en begeleiden tijdens de stagetijd. Er wordt toegezien dat er voldoende leerkansen aangeboden worden. Je stagementor verzorgt de contacten met jouw onderwijsinstelling en zorgt voor de opmaak van de evaluatieverslagen.