Pitstop

Pitstop biedt een schoolvervangend programma op maat van de jongere en zijn schoolse functioneren. In een actieve samenwerking met de jongere en zijn school gaan we op zoek naar datgene wat het schools traject blokkeert en faciliteert. Pitstop beoogt re-integratie in de schoolse context.

Dit hulpaanbod behoort tot de Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) van het VAPH.


Voor wie?

Voor jongeren van 10 tot 18 jaar waarbij het schoolse traject tijdelijk om extra ondersteuning vraagt. De jongere loopt school in het basis- of secundair onderwijs, gewoon of buitengewoon.


Werking

Een Pitstoptraject wordt in samenspraak met de school en/of het CLB op maat van de jongere uitgewerkt.

Een Pitstoptraject duurt doorgaans 16 weken. De jongere volgt gedurende een halve dag tot meerdere volle dagen per week een aangepast schoolvervangend programma. Individuele groeidoelen worden in samenspraak met de school en/of het CLB opgesteld en uitgewerkt in individuele momenten en kleine groepswerking (atelierwerking). Deze groeidoelen worden op vaste evaluatiemomenten met de school en/of het CLB geëvalueerd.


Aanmeldingsprocedure

De school of het CLB meldt de jongere aan via het aanmeldingsformulier Pitstop. Dit formulier kan opgevraagd worden bij onze Pitstopverantwoordelijke Marie Ielegems, pitstopverantwoordelijke@capelderij.be.

Indien wordt ingeschat dat het hulpaanbod toereikend is, wordt een verkennende intake gepland.

Bij vragen mag u contact opnemen met onze Pitstopverantwoordelijke Marie Ielegems: 052 38 14 95