Praktische informatie

Aanmeldingen leefgroepen

Aanmeldingen verlopen via de toegangspoort. Ouders en hulpverleners vinden hierover meer informatie op www.jeugdhulp.be. Telefonisch kan je de intersectorale toegangspoort als volgt bereiken:

Indien je vooraf meer informatie wenst over deze procedure kan je steeds contact opnemen met onze sociale dienst (052 25 04 86 of socialedienst@capelderij.be). We helpen je graag verder.Aanmeldingen Pitstop

De school of het CLB meldt de jongere aan via het aanmeldingsformulier Pitstop. Dit formulier kan opgevraagd worden bij onze Pitstopverantwoordelijke Marie Ielegems, pitstopverantwoordelijke@capelderij.be.

Indien wordt ingeschat dat het hulpaanbod toereikend is, wordt een verkennende intake gepland.

Bij vragen mag u contact opnemen met onze Pitstopverantwoordelijke Marie Ielegems: 052 38 14 95Aanmeldingen AYA+

Inschrijving via het inschrijvingsformulier, op te vragen via pitstopverantwoordelijke@capelderij.be.

Charter

Het Charter met Collectieve Rechten en Plichten kan u nalezen in volgend document: